Okupace Československa (15. 3. 1939)

Co mimo jiné předcházelo okupaci...

29. 9. 1938 - dojednána Mnichovská dohoda

Dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany (Hubert Masařík, Vojtěch Mastný) byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni.

Vstup ČR do NATO (12. 3. 1999)

Po konci studené války a rozpuštění Varšavské smlouvy bylo jedním z významných cílů zahraniční politiky České republiky stát se součástí euroatlantických bezpečnostních struktur, především pak plnoprávným členem NATO. Na cestě k tomuto členství ČR prošla aliančním programem Partnerství pro mír a 12. března 1999 vstoupila spolu s Polskem a Maďarskem do NATO. Hlavním důvodem vstupu ČR do NATO bylo zajistit vnější bezpečnost ČR. Vstupem do NATO se ČR stala pevnou součástí nejsilnější politicko-vojenské organizace světa a docílila stavu, kdy je bezpečnost země zajištěna nejlépe v historii našeho národa. ČR je důvěryhodným a spolehlivým spojencem ve shodě se závazky vyplývajícími z členství v NATO.

Doba plastová

Ve světě se každý rok vyrobí na 380 milionů tun plastu a toto číslo neustále roste. Jen pro srovnání - v roce 1950 to byly "pouhé" 2 miliony tun! Odhaduje se, že zhruba 60 % veškerého plastu vyrobeného od r. 1950 (celkový objem 6300 milionů tun mezi lety 1950 - 2015) skončilo na skládkách, v přírodě nebo mořích a oceánech. Jen 12 % se podařilo zrecyklovat. Zbytek (28 %) byl splálen.

Plasty patří mewzi nejrozšířenější materiály používané lidmi vůbec. Zatímco v roce 1960 tvořily plasty svou hmotností pouze 1 % městského odpadu, v roce 2018 to již bylo téměř 13 %. Celková každoroční produkce plastového odpadu činí zhruba 300 milionů tun, což je ekvivalent hmotnosti lidské populace žijící na Zemi.

Jaký průmysl komunisti nás nevybudovali

Všichni, kdo si pochvalují, jaký tu komunisté vybudovali průmysl - lodě, auta, letadla, zbrojovky, hutě, ocelárny, železárny, chemičky atd., tak by si měli uvědomit, že drtivou většinu těch podniků komunisté nevybudovali: Spolana (založeno 1898), Spolchemie (založeno 1856), Unipetrol (založeno 1939), Zetor (1. traktor v roce 1945), Avia (založeno 1919), Tatra (založeno 1850), Škoda (založeno 1895), Zbrojovka Brno (založeno 1918), Vítkovické železárny (založeno 1828), Třinecké železárny (založeno 1839), Zlín aircarft (založeno 1934), Let Kunovice (1936), Aero Vodochody (založeno 1919), ČKD (založeno 1854), ETA (založeno 1943), Budvar (založeno 1895), Staropramen (založeno 1869), Prazdroj (založeno 1859), Vítkovické železárny (založeno 1835) atd.

Oni ty podniky jen ukradli původním majitelům...

Ruská imperiální politika od roku 1917

1917 - 1921 válka proti Ukrajině a jejím snahám o nezávislost

1918 - 1920 válka proti Lotyšsku

1918 - 1920 válka proti Estonsku

1918 - 1919 válka proti Litvě

1918 - 1920 válka v Osetii proti Gruzíncům