Doba plastová

Ve světě se každý rok vyrobí na 380 milionů tun plastu a toto číslo neustále roste. Jen pro srovnání - v roce 1950 to byly "pouhé" 2 miliony tun! Odhaduje se, že zhruba 60 % veškerého plastu vyrobeného od r. 1950 (celkový objem 6300 milionů tun mezi lety 1950 - 2015) skončilo na skládkách, v přírodě nebo mořích a oceánech. Jen 12 % se podařilo zrecyklovat. Zbytek (28 %) byl splálen.

Plasty patří mewzi nejrozšířenější materiály používané lidmi vůbec. Zatímco v roce 1960 tvořily plasty svou hmotností pouze 1 % městského odpadu, v roce 2018 to již bylo téměř 13 %. Celková každoroční produkce plastového odpadu činí zhruba 300 milionů tun, což je ekvivalent hmotnosti lidské populace žijící na Zemi.