Fatální sebevědomí on-line osobnosti

Titulek tohoto příspěvku je upravená fráze, která mě zaujala při přečtení článku o německém choreografovi státního baletu, který pomazal psími výkaly kritičku jeho nového baletního představení. List Frankfurter Allgemeine Zeitung daný útok na novinářku považuje za útok na svobodu tisku, který svědčí mimo jiné o „fatálním sebevědomí osobnosti“, jež si myslí, že je „nadřazena všem kritickým soudům a v případě pochybností může dokázat svou pravdu za použití násilí“.


Právě výroky „fatální sebevědomí osobnosti“, „nadřazení všem kritickým soudům + v případě pochybností dokazování své pravdy za použití násilí“ mi přijdou plné internetu. Vnímám to po celé síti, tento nabytý pocit  "anonymních uživatelů" za klávesnicí je problém v on-line diskuzi především u těch uživatelů, kteří neumí přijmout jiný názor a neumí diskutovat. Diskuze je o dialogu, demokratická diskuze o přijímání, respektive vyslechnutí si jiného (opačného či odlišného) názoru. Těmto uživatelům chybí podstatná lidská vlastnost - přemýšlet nad jinými názory, přemýšlet, proč mají lidé jiný názor, poznat jejich odlišnost, zjistit, proč došli k odlišnému názoru.

Aby mohla být diskuze v on-line světě přínosná, korektní a spravedlivá ke všem účastníkům diskuze, museli by všichni diskutující ctít pravidlo rovnosti a práva na odlišný názor. Lidé by se měli snažit být k sobě tolerantní.